Geosfera

НЕДЕЉКО ГРЕБОВИЋ, дипл.инж. геол.


ЛИЧНИ ПОДАЦИ:

Адреса на послу: ''Геосфера'' д.о.о., Јабланичка 3/и 11030 Београд, Србија
Телефон: (+381 11) 25-100-56
Факс: (+381 11) 25-100-56
e-mail: geosfera.bg@gmail.com
Датум и место рођења: 31.01.1979., Нови Пазар, Србија
Брачни статус: ожењен, отац троје деце
Националност: Србин

КВАЛИФИКАЦИЈЕ

1997. – Гимназија ''Јездимир Ловић'', Сјеница
2005. - Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, геолошки одсек, смер за истраживање лежишта минералних сировина
2016. - Стручни испит за инжењера геологије
Језици: одлично говори и пише енглески језик, познавање француског и руског

КРЕТАЊЕ У СЛУЖБИ

2006 – 2015: Геолог у фирми ''GEOSERVICES''. Радио на истраживањима нафте и гаса у Северном мору, Медитерану и Црном мору.
2016 - 2017: Геолог приправник у ''ГЕОСФЕРА'' д.о.о., Београд
2017 - данас: Геолог пројектант у ''ГЕОСФЕРА'' д.о.о., Београд

ДРУГЕ ВЕШТИНЕ

Поседује добру способност разумевања и решавања проблема. Поседује одлично познавање рада на рачунару. У свакодневној пракси користи софтверске пакете: AutoCAD, ZWCAD, Corel DRAW, MS Office. Познаје рад са мрежама, одржавање и решавање проблема у раду са рачунарима које се тичу, како софтвера тако и хардвера.

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

Током рада на истраживањима нафте и гаса учествовао је на бушењу преко 40 нафтних и гасних бушотина, претежно на мору али и на копну. Радио је у Северном мору (Шкотска, Енглеска, Холандија), Израелу, Албанији, Турској и у Румунији (Црно море). Током досадашњег рада у привредном друштву ''Геосфера'' д.о.о. Београд, радио је на пројектовању геолошких истраживања и детаљном истраживању лежишта минералних сировина, истраживањима везаним за подземну и површинску експлоатацију минералних сировина, детаљном картирању терена, инжињерско-геолошким истраживањима. Учествовао је у изради и спровођењу неколико пројеката геолошких истраживања лежишта техничко-грађевинског камена, архитектонско-грађевинског камена, керамичких и ватросталних глина, магнезита и метала: злата, бакра, олова и цинка.

I СПИСАК ЗНАЧАЈНИХ ПРОЈЕКАТА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЧИЈИ ЈЕ АУТОР ИЛИ КОАУТОР

1. Пројекат примењених геолошких истраживања злата и пратећих минерала у алувиону реке Пек на подручју Дубока-Волуја, 2017, "Aurelius Eksploration", д.о.о., Љиг
2. Пројекат примењених и детаљних геолошких истраживања олова, цинка, злата и пратећих метала у оквиру експлоатационог поља лежишта "Леце" код Медвеђе, 2018, Концерн "Фармаком МБ" – Шабац, Рудник "Леце" д.о.о. у стечају, Медвеђа
3. Допуна пројекта примењених геолошких истраживања Pb-Zn и пратеће асоцијације елемената на подручју "Црвеног Брега" (2015.-2018. година), 2018, Рудник олова и цинка Грот а.д. Врање, Крива Феја
4. Пројекат примењених геолошких истраживања магнезита на подручју ревира "Чавловац" у експлоатационом пољу рудника "Рибница" на Златибору, 2018, "Магнохром" д.о.о., Краљево
5. Пројекат примењених геолошких истраживања злата и пратећих минерала у алувиону реке Пек на подручју Волуја – Дебели Луг, 2018, "Aurelius Eksploration" д.о.о., Љиг 6. Пројекат детаљних геолошких истраживања кречњака као техничког
грађевинског камена на локалитету "Милојевића брдо", село Тијање код Лучана, 2018, "Лумонс" д.о.о., Чачак
7. Пројекат примењених геолошких истраживања кречњака, мермерисаних кречњака и мермера као карбонатне сировине у лежишту "Понорац-север" код Кучева, 2018, "ABM International" д.о.о., Београд
8. Пројекат примењених геолошких истраживања кречњака као техничко- греађевинског камена у локалитету Русевица код Чачка, 2018, "Путеви Чачак" из Чачка.
9. Анекс пројекта примењених и детаљних геолошких истраживања олова, цинка, злата и пратећих метала у оквиру експлоатационог поља лежишта "Леце" код Медвеђе, 2018, Концерн "Фармаком МБ" – Шабац, Рудник "Леце" д.о.о. у стечају, Медвеђа 10. Допуна пројекта примењених геолошких истраживања керамичких глина на локалитету Горње Црниљево, 2019, B.P.A. MAUMAN из Шапца.
11. Допуна пројекта детаљних геолошких истраживања магнезита у експлоатационом пољу "Брезак" у ревиру "Орлевац" на жичном рудном телу 7а, 2019, "Магнохром" д.о.о., Краљево
12. Пројекат примењених геолошких истраживања примарних орудњења злата на ширем подручју Ракове баре код Кучева, 2019, „Euro Elita Eko Sistem“, из Љига.
13. Пројекат примењених геолошких истраживања керамичких глина у експлоатационом пољу "Дамњановића брдо" у Доњем Црниљеву, 2019, "Зорка Керамика" д.о.о. из Београдa.
14. Пројекат примењених геолошких истраживања сијенита као сировине за архитектонско грађевински камен у подручју села Танде код Бора, 2019, "RDS Рударско грађевински послови" д.о.о. из Врдника

II СПИСАК НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ЕЛАБОРАТА О РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ИЗВЕШТАЈА О РЕЗУЛТАТИМА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЧИЈИ ЈЕ АУТОР ИЛИ КОАУТОР

1. Годишњи извештај о резултатима примењених геолошких истраживања полиметаличних орудњења олова и цинка са пратећим парагенезама металичних минерала на подручју Пролесја код Трговишта, 2017, "Енерготекс" д.о.о., Бор
2. Годишњи извештај о резултатима примењених геолошких истраживања бакра и пратећих метала на ширем подручју села Толишница и Станча код Краљева за 2016. годину, 2017, "Пит Пројект" из Београда
3. Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту "Рготински крш", село Рготина код Зајечара, 2017, "Strabag" d.о.о – огранак ПЗП "Зајечар", Зајечар
4. Елаборат о ресурсима и резервама кварцног пешчара у лежишту "ДЕО-север", Доња Бела Река код Бора, 2017, "Југо-Каолин" д.о.о., Београд
5. Годишњи извештај о резултатима примењених геолошких истраживања бакра и пратећих метала на ширем подручју села Толишница и Станча код Краљева за 2017. годину, 2018, "Пит Пројект" Београд
6. Завршни извештај о резултатима примењених геолошких истраживања олова, цинка и пратеће асоцијације елемената на подручју Црвеног брега и Рупља, 2018, Рудник олова и цинка Грот а.д. Врање, Крива Феја
7. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања по Пројекту детаљних геолошких истраживања магнезита у експлоатационом пољу "Брезак" у ревиру "Орлевац" на рудној жици 7а, 2019, "Магнохром" д.о.о., Краљево
8. Елаборат o ресурсима и резервама кварцног пешчара у лежишту "ДЕО", Доња Бела Река код Бора, 2019, ЈУГО-КАОЛИН.
9. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања по Пројекту примењених геолошких истраживања керамичких глина на локалитету "Горње Црниљево", 2019, "B.P.A. Mauman" д.о.о., Шабац
10. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања по пројекту примењених геолошких истраживања жичних рудних тела магнезита на VI хоризонту рудника "Милићевци" у експлоатационом пољу "Шира Локалност Чачка" за 2018. годину, 2019, "Магнохром" д.о.о., Краљево
11. Годишњи извештај о резултатима примењених геолошких истраживања елемената ретких земаља у подручју села Плавна код Неготина за 2018/19. годину, 2019, "Aurelius Eksploration" д.о.о., Љиг
12. Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као сировине за техничко- грађевински камен у лежишту "Русевица", село Лозница код Чачка, 2019, "Путеви Чачак" д.о.о., Чачак
13. Елаборат о ресурсима и резервама руде олова, цинка и пратећих метала у лежишту "Леце" код Медвеђе, 2019, Концерн "Фармаком МБ" – Шабац, Рудник "Леце" д.о.о. у стечају, Медвеђа

ΙII СПИСАК НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ЕЛАБОРАТА О РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ИЗВЕШТАЈА О РЕЗУЛТАТИМА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ГДЕ ЈЕ УЧЕСТВОВАО КАО САРАДНИК НА ИЗРАДИ

1. Елабората о класификацији, категоризацији и прорачуну резерви руде олова и цинка у лежишту "Шупља Стијена" – ревир Западна структура, 2016, "Gradir Montenegro" d.o.o., Пљевља
2. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања потенцијалних лежишта минералних ресурса глина на потезу "Рекаве", 2017, "ALAS HOLDING" а.d., Београд
3. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања потенцијалних лежишта минералних ресурса глина на потезу "Ковачевића Мала – Рамнава – Кисела Вода", 2017, "ALAS HOLDING" а.d., Београд
4. Елаборат о класификацији, категоризацији и прорачуну резерви руде олова и цинка у лежишту "Шупља Стијена" – ревир Стара Јама, 2017, "Gradir Montenegro" d.o.o., Пљевља
5. Елаборат о ресурсима и резервама мермера као техничког грађевинског камена у лежишту "Комарице", у атару села Горње Комарице код Крагујевца, 2019, Предузеће за путеве "Крагујевац" д.о.о., Крагујевац

ΙV ОСТАЛЕ ЗНАЧАЈНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

1. Геолошко картирање шире околине истражног простора рудника "Рудник" и израда геолошких планова размере 1:2.500, 1:5.000 и 1:10.000, 2016, "Рудник и флотација рудник" д.о.о., Рудник
2. Геолошко картирање шире околине истражног простора Рупља и Црвеног Брега и израда геолошког плана размере 1:10.000, 2017 и 2018. година, Рудник олова и цинка Грот а.д. Врање, Крива Феја