Geosfera

МАТИЋ БОЈАНА, дипл.инж. геол.


ЛИЧНИ ПОДАЦИ:

Адреса на послу: ''Геосфера'' д.о.о., Јабланичка 3/и 11030 Београд, Србија
Телефон: (+381 11) 25-100-56
Факс: (+381 11) 25-100-56
e-mail: geosfera.bg@gmail.com
Датум и место рођења: 16.06.1980., Вараждин, Хрватска
Брачни статус: неудата
Националност: Српкиња

КВАЛИФИКАЦИЈЕ

1999. - Гимназија, природно-математички смер, Београд
2008. - Рударско-геолошки факултет, смер за истраживање лежишта минералних сировина, Београд
2011. - Стручни испит за инжењера геологије
Језици: говори и пише енглески језик

КРЕТАЊЕ У СЛУЖБИ

2008 - 2009: приправник у ''Геосфера'' д.о.о., Београд
2009 - 2011: самостални инжењер геологије у ''Геосфера'' д.о.о., Београд
2011 - данас: самостални инжењер геологије и геолог пројектант у ''Геосфера'' д.о.о., Београд

ДРУГЕ ВЕШТИНЕ

У својој професионалној пракси користи следеће програмске пакете: Word, Excel, AutoCAD

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

Током досадашњег рада у привредном друштву ''Геосфера'' д.о.о. учествовала је (као аутор, коаутор или сарадник) у изради пројеката о детаљним/примењеним геолошким истраживањима минералних сировина и елабората о ресурсима и резервама минералних сировина.

I СПИСАК ЗНАЧАЈНИХ ПРОЈЕКАТА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЧИЈИ ЈЕ АУТОР ИЛИ КОАУТОР

1. Пројекат детаљних геолошких истраживања кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету ''Вис'', село Босута код Аранђеловца, 2011, ''Грамар нискоградња'' д.о.о., Аранђеловац
2. Пројекат детаљних геолошких истраживања зеолитског туфа на локалитету ''Кормињош'', село Златокоп код Врања, 2012, ''Hidro enrgy green'' d.o.o., Панчево 3. Пројекат примењених геолошких истраживања андезитбазалта као техничког
грађевинског камена на локалитету ''Марвинова Коса'', село Пролом код Куршумлије, 2013, ''Mark media'' d.o.o., Београд

II СПИСАК ЗНАЧАЈНЈИХ ПРОЈЕКАТА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ГДЕ ЈЕ УЧЕСТВОВАО КАО САРАДНИК НА ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

1. Пројекат детаљних геолошких истраживања лежишта песка и шљунка на локалитету ''Бељчевача'' код Јадранске Лешнице, 2008, ''РУДА КОП'' д.о.о., Београд
2. Пројекат детаљних геолошких истраживања кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету ''Кршеви'', село Алин Поток на Златибору, 2009, ''Златиборски пут'' д.о.о. из Чајетине
3. Пројекат детаљних геолошких истраживања грађевинског песка на локалитету''Жуто брдо'' у атару села Јајчић, СО Љиг, 2009, ''Polra-Trade'' d.o.o., Београд
4. Пројекат детаљних геолошких истраживања габра као сировине за техничко-грађевински камен на локалитету ''Раков Дол'', село Раков Дол код Бабушнице, 2009, ''Mine-invest'' d.o.o., Аранђеловац
5. Пројекат детаљних геолошких истраживања грађевинског шљунка на локалитету ''Мишар'', село Кленак код Шапца, 2009, ''Mine-invest'' d.o.o., Аранђеловац
6. Пројекат геолошких истраживања сепиолита као сировине за добијање домаћег сорбента, 2010, Intercer d.o.o., Београд
7. Пројекат детаљних геолошких истраживања кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету ''Милојевића брдо'', село Тијање код Лучана, 2010, О. D. ''Granit Bukovik'' из Буковика код Аранђеловца
8. Пројекат детаљних геолошких истраживања плочастих кречњака као архитектонско- грађевинског камена на локалитету ''Петковача'', село Паштрић код Мионице, 2010, Каменорезачка радња ''Петровић Даница'' из села Паштрић код Мионице
9. Пројекат детаљних геолошких истраживања кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету ''Бабунски клик'' код Нове Вароши, 2011, ''Путеви-Златар'' д.о.о. из Дрмановића код Нове Вароши

III СПИСАК НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЧИЈИ ЈЕ АУТОР ИЛИ КОАУТОР

1. Елаборат о резервама сепиолитске глине као сорбента у лежишту ''Толића Коса'' код Прањана, СО Горњи Милановац, 2012, Intercer d.o.o., Београд
2. Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Вис'', сео Босута код Аранђеловца, 2013, ''Грамар нискоградња'' д.о.о., Аранђеловац

IV СПИСАК НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА ЛЕЖИШТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ГДЕ ЈЕ УЧЕСТВОВАО КАО САРАДНИК НА ИЗРАДИ

1. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Каменитовац'', СО Ваљево, 2009, ''КАТ КОМПАНИЈА'' д.о.о., Ваљево
2. Елаборат о резервама доломитичних мермера у лежишту ''Мала Стражевица'', село Жировница код Баточине, 2009, ''Агрошумадија'' д.о.о., Жировница
3. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Толићки Вис'' код Мионице, 2009, ''Ceraprom'' d.o.o., Београд
4. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена и карбонатне сировине у лежишту ''Вучјак'', село Драчић код Ваљева, 2009, ''Holcim (Srbija)'' d.o.o., Поповац код Параћина
5. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Ранци'', село Бољковци код Горњег Милановца, 2010, ''Polra-Trade'' d.o.o., Београд
6. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Котурача'', село Мачкат код Чајетине, 2010, ''Транс-коп'' д.о.о., Бранешци код Чајетине
7. Елаборат о резервама доломита као техничког грађевинског камена у лежишту ''Крстивојевића мајдан'' код Ваљева, 2011, ''Stone Cop'' d.o.o., Ваљево