Geosfera

МАТИЋ БОЈАНА, дипл.инж. геол.


ЛИЧНИ ПОДАЦИ:

Адреса на послу: ''Геосфера'' д.о.о., Јабланичка 3/и
11030 Београд, Србија
Телефон: (+381 11) 25-100-56
Факс: (+381 11) 25-100-56
e-mail: geosfera.bg@gmail.com
Датум и место рођења: 16.06.1980., Вараждин, Хрватска
Брачни статус: неудата
Националност: Српкиња

КВАЛИФИКАЦИЈЕ

1999. - Гимназија, природно-математички смер, Београд
2008. - Рударско-геолошки факултет, смер за истраживање лежишта минералних сировина, Београд
2011. - Стручни испит за инжењера геологије
Језици: говори и пише енглески језик

КРЕТАЊЕ У СЛУЖБИ

2008 - 2009: приправник у ''Геосфера'' д.о.о., Београд
2009 - 2011: самостални инжењер геологије у ''Геосфера'' д.о.о., Београд
2011 - данас: самостални инжењер геологије и геолог пројектант у ''Геосфера'' д.о.о., Београд

ДРУГЕ ВЕШТИНЕ

У својој професионалној пракси користи следеће програмске пакете: Word, Excel, AutoCAD

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

Током досадашњег рада у привредном друштву ''Геосфера'' д.о.о. учествовала је (као аутор, коаутор или сарадник) у изради пројеката о детаљним/примењеним геолошким истраживањима минералних сировина и елабората о ресурсима и резервама минералних сировина.

I СПИСАК ЗНАЧАЈНИХ ПРОЈЕКАТА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЧИЈИ ЈЕ АУТОР ИЛИ КОАУТОР

1. Пројекат детаљних геолошких истраживања кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету ''Вис'', село Босута код Аранђеловца, 2011, ''Грамар нискоградња'' д.о.о., Аранђеловац
2. Пројекат детаљних геолошких истраживања зеолитског туфа на локалитету ''Кормињош'', село Златокоп код Врања, 2012, ''Hidro enrgy green'' d.o.o., Панчево
3. Пројекат примењених геолошких истраживања андезитбазалта као техничког грађевинског камена на локалитету ''Марвинова Коса'', село Пролом код Куршумлије, 2013, ''Mark media'' d.o.o., Београд
4. Пројекат примењених геолошких истраживања кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету "Котурача", село Мачкат код Чајетине, 2013, "Транс-коп" д.о.о., Бранешци (СО Чајетина)
5. Пројекат примењених геолошких истраживања лежишта мермера као карбонатне сировине на локалитету "Врлетије" на Жељину, 2013, Предузеће за производњу,промет и услуге "Павловић" к.д., Рашка
6. Пројекат примењених геолошких истраживања пешчара као архитектонско- грађевинског камена на локалитету "Грот", село Шашиловац код Крушевца, 2013, "Технокамен" д.о.о., Крушевац
7. Пројекат примењених геолошких истраживања кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету "Чукара", село Горња Омашница код Трстеника, 2013, "Техноградња" д.о.о., Крушевац
8. Пројекат примењених геолошких истраживања керамичких глина у лежишту "Брезаци" код Горњег Црниљева, 2014, "Каолин" а.д., Ваљево
9. Пројекат примењених геолошких истраживања андезитбазалта као техничког грађевинског камена на локалитету "Чока Борулуј" код Бора, 2014, "Geoprojekting" d.o.o., Ниш
10.Пројекат примењених геолошких истраживања кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету "Котурача", село Мачкат код Чајетине, 2014, "Транс-коп" д.о.о., Бранешци (СО Чајетина)
11. Пројекат примењених геолошких истраживања мермера и доломитских мермера као техничког грађевинског камена на локалитету "Виногради", село Бадњевац код Крагујевца, 2015, Занатско-грађевинска радња "Шумадија пут", Рача код Крагујевца
12. Пројекат примењених геолошких истраживања кречњака као техничког грађевинског камена у експлотационом пољу лежишта "Остреш", село Непричава код Лајковца, 2015, "Ива аграр" д.о.о., Лајковац
13. Пројекат примењених геолошких истраживања мермера као техничког грађевинског камена на локалитету "Венац" у селу Ђурђево код Раче Крагујевачке,2016, Занатско-грађевинска радња "Шумадија пут", Рача код Крагујевца
14. Пројекат примењених геолошких истраживања сепиолита као сорбента на подручју Прањана, 2017, Inercer d.o.o., Београд 15. Пројекат примењених геолошких истраживања песка и кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету "Авала", село Памбуковица код Уба, 2017, "Niskogradnja – Ub" d.o.o.
16. Пројекат геолошких истраживања минералних ресурса кречњака за добијање природних грађевинских материјала на локалитету "Голубац", село Голубац код Мионице, 2018, Трговинска радња Томић Милован Мионица – Осеченица
17. Пројекат примењених геолошких истраживања керамичких глина на локалитету "Миличиница", 2018, BPA Mauman d.o.o., Шабац
18. Пројекат примењених геолошких истраживања керамичких глина на локалитету "Горње Црнињево", 2018, BPA Mauman d.o.o., Шабац
19. Пројекат примењених геолошких истраживања кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету "Китка", село Бериловац код Пирота, 2018, "Kubiktrans plus"; doo, Бериловац код Пирота
20. Пројекат геолошких истраживања минералних ресурса кречњака за добијање природних грађевинских материјала на локалитету "Домазет", село Брежђе код Мионице, 2018, СЗУТ Каменорезачка радња "Домазет", Брежђе код Мионице
21. Пројекат примењених геолошких истраживања кречњака на локалитету "Пажар", село Врело код Ниша, 2018, "Put inženjering" doo, Ниш
22. Пројекат примењених геолошких истраживања кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету "Китка", село Бериловац код Пирота, 2019, "Кubiktrans Plus" d.o.o., Бериловац код Пирота
23. Пројекат примењених геолошких истраживања керамичких и ватросталних глина на локалитету "Црне Ровине", село Бребевница код Димитровграда, 2019, "Mine invest" d.o.o., Аранђеловац
24. Пројекат примењених геолошких истраживања сијенита као архитектонско- грађевинског камена у подручју села Танде (Чулин поток) код Бора, 2019, "РДС Рударско-грађевински послови" д.о.о., Врдник

II СПИСАК ЗНАЧАЈНИЈИХ ПРОЈЕКАТА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ГДЕ ЈЕ УЧЕСТВОВАЛА КАО САРАДНИК НА ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

1. Пројекат детаљних геолошких истраживања лежишта песка и шљунка на локалитету ''Бељчевача'' код Јадранске Лешнице, 2008, ''РУДА КОП'' д.о.о., Београд
2. Пројекат детаљних геолошких истраживања кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету ''Кршеви'', село Алин Поток на Златибору, 2009, ''Златиборски пут'' д.о.о. из Чајетине
3. Пројекат детаљних геолошких истраживања грађевинског песка на локалитету''Жуто брдо'' у атару села Јајчић, СО Љиг, 2009, ''Polra-Trade'' d.o.o., Београд
4. Пројекат детаљних геолошких истраживања габра као сировине за техничко-грађевински камен на локалитету ''Раков Дол'', село Раков Дол код Бабушнице, 2009, ''Mine-invest'' d.o.o., Аранђеловац
5. Пројекат детаљних геолошких истраживања грађевинског шљунка на локалитету ''Мишар'', село Кленак код Шапца, 2009, ''Mine-invest'' d.o.o., Аранђеловац
6. Пројекат геолошких истраживања сепиолита као сировине за добијање домаћег сорбента, 2010, Intercer d.o.o., Београд
7. Пројекат детаљних геолошких истраживања кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету ''Милојевића брдо'', село Тијање код Лучана, 2010, О. D. ''Granit Bukovik'' из Буковика код Аранђеловца
8. Пројекат детаљних геолошких истраживања плочастих кречњака као архитектонско- грађевинског камена на локалитету ''Петковача'', село Паштрић код Мионице, 2010, Каменорезачка радња ''Петровић Даница'' из села Паштрић код Мионице
9. Пројекат детаљних геолошких истраживања кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету ''Бабунски клик'' код Нове Вароши, 2011, ''Путеви-Златар'' д.о.о. из Дрмановића код Нове Вароши

III СПИСАК НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЧИЈИ ЈЕ АУТОР ИЛИ КОАУТОР

1. Елаборат о резервама сепиолитске глине као сорбента у лежишту ''Толића Коса'' код Прањана, СО Горњи Милановац, 2012, Intercer d.o.o., Београд
2. Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Вис'', сео Босута код Аранђеловца, 2013, ''Грамар нискоградња'' д.о.о., Аранђеловац
3. Елаборат о ресурсима и резервама мермерисаних кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту "Чукара", село Горња Омашница код Трстеника, 2014, Техноградња д.о.о., Крушевац
4. Елаборат о ресурсима и резервама доломита као техничког грађевинског камена у лежишту "Бели Поток", село Маглич код Краљева, 2015, "ПУТЕВИ УЖИЦЕ" а.д., Ужице
5. Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту "Долац II" код Беле Паланке, 2015, "TRACE PZP NIŠ" a.d., Ниш
6. Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту "Остреш", село Непричава код Лајковца, 2016, "Ива аграр" д.о.о., Лајковац
7. Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту "Рготински крш", село Рготина код Зајечара, 2017, "Strabag" d.о.о – огранак ПЗП "Зајечар", Зајечар
8. Елаборат о ресурсима и резервама мермера као техничког грађевинског камена у лежишту "Комарице", у атару села Горње Комарице код Крагујевца, 2019, Предузеће за путеве "Крагујевац" д.о.о., Крагујевац
9. Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као сировине за техничко-грађевински камен у лежишту "Русевица", село Лозница код Чачка, 2019, "Путеви Чачак" д.о.о. из Чачка
10. Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као сировине за техничко-грађевински камен у лежишту "Милојевића Брдо", село Тијање код Лучана, 2019, "Лумонс" д.о.о. из Чачка

IV СПИСАК НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА ЛЕЖИШТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ГДЕ ЈЕ УЧЕСТВОВАЛА КАО САРАДНИК НА ИЗРАДИ

1. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Каменитовац'', СО Ваљево, 2009, ''КАТ КОМПАНИЈА'' д.о.о., Ваљево
2. Елаборат о резервама доломитичних мермера у лежишту ''Мала Стражевица'', село Жировница код Баточине, 2009, ''Агрошумадија'' д.о.о., Жировница
3. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Толићки Вис'' код Мионице, 2009, ''Ceraprom'' d.o.o., Београд
4. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена и карбонатне сировине у лежишту ''Вучјак'', село Драчић код Ваљева, 2009, ''Holcim (Srbija)'' d.o.o., Поповац код Параћина
5. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Ранци'', село Бољковци код Горњег Милановца, 2010, ''Polra-Trade'' d.o.o., Београд
6. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Котурача'', село Мачкат код Чајетине, 2010, ''Транс-коп'' д.о.о., Бранешци код Чајетине
7. Елаборат о резервама доломита као техничког грађевинског камена у лежишту ''Крстивојевића мајдан'' код Ваљева, 2011, ''Stone Cop'' d.o.o., Ваљево
8. Елаборат о ресурсима и резервама руде олова, цинка и пратећих метала у лежишту "Леце" код Медвеђе, 2018, Рудник "Леце" у стечају, Медвеђа

V СПИСАК НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ГОДИШЊИХ ИЗВЕШТАЈА О РЕЗУЛТАТИМА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЧИЈИ ЈЕ АУТОР ИЛИ КОАУТОР

1. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања кварцног пешчара у налазишту "Део-Север" код Доње Беле Реке код Бора за период јул. 2012. – јул 2013. године, 2013, "ЈУГО-КАОЛИН" д.о.о., Београд
2. Годишњи изврештај о резултатима примењених геолошких истраживања полиметаличних орудњења олова и цинка са пратећим парагенезама полиметаличних минерала на подручју Пролесја код Трговишта (за период јун 2016 – јун 2017), 2017, "Енерготекс" д.о.о., Бор
3. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања бакра и пратећих метала на ширем подручју села Толишница и Станча код Краљева за 2017. годину, 2018, Pit Project - Београд

VI СПИСАК НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ЗАБРШНИХ ИЗВЕШТАЈА О РЕЗУЛТАТИМА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЧИЈИ ЈЕ АУТОР ИЛИ КОАУТОР

1. Завршни извештај о резултатима геолошких истраживања кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту "Вис", село Босута код Аранђеловца, 2013, "Грамар нискоградња" д.о.о., Аранђеловац
2. Завршни извештај о резултатима геолошких истраживања мермерисаних кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту "Чукара", село Горња Омашница код Трстеника, 2014, Техноградња д.о.о., Крушевац