O нама

Бавимо се пројектовањем и извођењем свих врста геолошких истраживања, израдом извештаја и елабората о ресурсима и резервама.
Познајемо цео процес за добијање одобрења за геолошка истраживања а заједно са нашим партнерима нудимо и услуге рударског пројектовања и добијања одобрења за експлоатацију одређене минералне сировине.