Geosfera

I СПИСАК УРAЂЕНИХ ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА ЛЕЖИШТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА У ''ГЕОСФЕРА'' д.o.o:


45. Елаборат о ресурсима и резервама руде олова, цинка и пратећих метала у лежишту "Леце" код Медвеђе, 2019, Концерн "Фармаком МБ" – Шабац, Рудник "Леце" д.о.о. у стечају, Медвеђа
44. Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као сировине за техничко-грађевински камен у лежишту "Русевица", село Лозница код Чачка, 2019, "Путеви Чачак" д.о.о., Чачак
43. Елаборат о ресурсима и резервама кварцног пешчара у лежишту "ДЕО", Доња Бела Река код Бора, 2019, "Југо-Каолин" д.о.о., Београд
42. Елаборат о ресурсима и резервама мермера као техничког грађевинског камена у лежишту "Комарице", у атару села Горње Комарице код Крагујевца, 2019, Предузеће за путеве "Крагујевац" д.о.о., Крагујевац
41. Елаборат о ресурсима и резервама кварцног пешчара у лежишту "ДЕО-север", Доња Бела Река код Бора, 2017, "Југо-Каолин" д.о.о., Београд
40. Елабората о класификацији, категоризацији и прорачуну резерви руде олова и цинка у лежишту "Шупља Стијена" – ревир Стара Јама, 2017, "Gradir Montenegro" d.o.o., Пљевља
39. Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту "Рготински крш", село Рготина код Зајечара, 2017, "Strabag" d.о.о – огранак ПЗП "Зајечар", Зајечар
38. Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту "Остреш", село Непричава код Лајковца, 2016, "Ива аграр" д.о.о., Лајковац
37. Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као карбонатне сировине у лежишту "Солило" село Врело код Кучева, 2016, "PMP Consulting" д.о.о., Београд
36. Елабората о класификацији, категоризацији и прорачуну резерви руде олова и цинка у лежишту "Шупља Стијена" – ревир Западна структура, 2016, "Gradir Montenegro" d.o.o., Пљевља
35. Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту "Долац II" код Беле Паланке, 2015, "TRACE PZP NIŠ" a.d., Ниш
34. Елаборат о ресурсима и резервама мермера и мермерисаних кречњака као карбонатне сировине у лежишту "Понорац" код Кучева, 2015, "ABM International" д.о.о., Београд
33. Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту "Котурача" село Мачкат код Чајетине, 2015, "ТРАНС-КОП" д.о.о., Чајетина
32. Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту "Сурдук" код Ужица, 2015, "Путеви Ужице" а.д., Ужице
31. Елаборат о ресурсима и резервама доломита као техничког грађевинског камена у лежишту "Бели Поток", село Маглич код Краљева, 2015, "Путеви Ужице" а.д., Ужице
30. Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту "Дражевићи" код Нове Вароши, 2015, "Путеви Ужице" а.д., Ужице
29. Елаборат о ресурсима и резервама руде олова, цинка и пратећих метала у лежишту "Леце" код Медвеђе, 2014, Концерн "Фармаком МБ" – Шабац, Рудник "Леце" д.о.о., Медвеђа
28. Елаборат о ресурсима и резервама мермерисаних кречњака као техничко грађевинског камена у лежишту "Чукара", село Горња Омашница код Трстеника, 2014, Техноградња д.о.о., Крушевац
27. Елаборат о ресурсима и резервама бакра и пратећих метала у лежишту "Млаква-Крам", село Црнча код Љубовије, 2014, "Новаковићи – метали" д.о.о., Београд
26. Елаборат о ресурсима и резервама мермерисаних кречњака као карбонатне сировине и техничко грађевинског камена у лежишту "Подстран поток" у Пазаришту код Новог Пазара, 2013, "Нови Пазар Пут" ад, Нови Пазар
25. Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету "Бабин Кал – Душиловик" код Беле Паланке, 2013, "Put inženjering" d.o.o., Ниш
24. Елаборат о ресурсима и резервама зеолитског туфа у лежишту "Кормињош", село Златокоп код Врања, 2013, "Hidro enrgy green" d.o.o., Панчево
23. Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту "Вис", село Босута код Аранђеловца, 2013, "Грамар - нискоградња"д.о.о., Аранђеловац
22. Елаборат о ресурсима и резервама сепиолитске глине као сорбента у лежишту "Толића Коса" код Прањана, СО Горњи Милановац, 2012, "Intercer" d.o.o., Београд
21. Елаборат о резервама грађевинског песка у лежишту "Жуто Брдо" у атару села Јајчић код Љига, 2012, "Polra-Trade" d.o.o., Београд
20. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту "Стража" код Бољевца, 2012, "GP-ZORAN-R" d.o.o., Доња Мутница код Параћина
19. Елаборат о ресурсима и резервама опекарске глине у лежишту "Дубље" код Свилајнца, 2012, "Машинац" д.о.о., Краљево
18. Елаборат о ресурсима и резервама шљунка и песка у лежишту "Бериловац" код Пирота, 2012, Ogranak Alpine Bau GMBH, Београд
17. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту "Виштин камен" код Димитровграда, 2012, "Drumovi AD" d.o.o, Пирот
16. Елаборат о резервама опекарске сировине у лежишту "Селиште" код Сталаћа, 2011, ФГМ "Војвода Пријезда" д.о.о., Сталаћ
15. Елаборат о резервама мермера и мермерисаних кречњака као карбонатне сировине у лежишту "Понорац" код Кучева, 2011, "ABM International" d.o.o., Београд
14. Елаборат о резервама доломита као техничког грађевинског камена у лежишту "Крстивојевића мајдан" код Ваљева, 2011, "Stone Cop" d.o.o., Ваљево
13. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту "Виногради", село Лозница код Лајковца, 2011, ГП "Гранит-Пешчар" д.о.о., Љиг
12. Елаборат о резервма магнезита у руднику "Рибница" на Златибору, 2011, "Магнохром" д.о.о. у реструктурирању, Краљево
11. Елаборат о резервама габра као техничког грађевинског камена у лежишту "Раков Дол" код Бабушнице, 2011, "Mine-invest" d.o.o., Аранђеловац
10. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту "Котурача", село Мачкат код Чајетине, 2010, "Транс-коп" д.о.о., Бранешци код Чајетине
9. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту "Ранци", село Бољковци код Горњег Милановца, 2010, "Polra-Trade" d.o.o., Београд
8. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена и карбонатне сировине у лежишту "Вучјак", село Драчић код Ваљева, 2009, "Holcim (Srbija)" d.o.o., Поповац код Параћина
7. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту "Толићки Вис" код Мионице, 2009, "Ceraprom" d.o.o., Београд
6. Елаборат о резервама доломитичних мермера у лежишту "Мала Стражевица", село Жировница код Баточине, 2009, "Агрошумадија" д.о.о., Жировница
5. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту "Каменитовац", СО Ваљево, 2009, "КАТ КОМПАНИЈА" д.о.о., Ваљево
4. Елаборат о резервама грађевинског песка у лежишту "Јаковачка кумша" у атару села Јаково, СО Сурчин, 2009, ЈП "Сурчин", Београд
3. Елаборат о резервама бентонита у лежишту "Јеленковац" – Заплање, 2009, "Euro Group Company" d.o.o., Београд
2. Елаборат о резервама дијабаза као техничког грађевинског камена у лежишту "Лисина", село Дреновци код Косјерића, 2008, "Ceraprom" d.o.o., Београд
1. Елаборат о резервама опекарске глине у лежишту "Богдановица" код Уба, 2008, ФГМ "Трудбеник", Уб


II СПИСАК УРАЂЕНИХ ГОДИШЊИХ / ЗАВРШНИХ ИЗВЕШТАЈА О РЕЗУЛТАТИМАГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА У "ГЕОСФЕРА" д.o.o.

40. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања по пројекту примењених геолошких истраживања злата и пратећих минерала у алувиону реке пек на подручју Дубока - Волуја за 2018 - 2019. год., 2019, "Aurelius Eksploration" д.о.о., Љиг
39. Завршни извештај по пројекту примењених геолошких истраживања полиметаличних орудњења олова и цинка са пратећим парагенезама металичних минерала на подручју Пролесја код Трговишта, 2019, "Енерготекс" д.о.о., Бор
38. Годишњи извештај о резултатима примењених геолошких истраживања елемената ретких земаља у подручју села Плавна код Неготина за 2018/19. годину, 2019, "Aurelius Eksploration" д.о.о., Љиг
37. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања по пројекту примењених геолошких истраживања жичних рудних тела магнезита на VI хоризонту рудника "Милићевци" у експлоатационом пољу "Шира Локалност Чачка" за 2018. годину, 2019, "Магнохром" д.о.о., Краљево
36. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања по Пројекту примењених геолошких истраживања керамичких глина на локалитету "Горње Црниљево", 2019, "B.P.A. Mauman" д.о.о., Шабац
35. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања по Пројекту детаљних геолошких истраживања магнезита у експлоатационом пољу "Брезак" у ревиру "Орлевац" на рудној жици 7а, 2019, "Магнохром" д.о.о., Краљево
34. Завршни извештај о резултатима примењених геолошких истраживања Pb-Zn и пратеће асоцијације елемената на подручју "Црвеног брега", 2018, Рудник олова и цинка "Грот" а.д., Крива Феја
33. Годишњи извештај о резултатима примењених геолошких истраживања бакра и пратећих метала на ширем подручју села Толишница и Станча код Краљева за 2017. годину, 2018, "Пит Пројект" Београд
32. Завршни извештај по пројекту примењених геолошких истраживања злата и пратећих минерала у алувијону реке пек на подручју Волуја – Дебели Луг, 2018, "Aurelius Eksploration" д.о.о., Љиг
31. Годишњи извештај о резултатима примењених геолошких истраживања бакра и пратећих метала на ширем подручју села Толишница и Станча код Краљева за 2016. годину, 2017, "Пит Пројект" Београд
30. Годишњи изврештај о резултатима примењених геолошких истраживања полиметаличних орудњења олова и цинка са пратећим парагенезама металичних минерала на подручју Пролесја код Трговишта, 2017, "Енерготекс" д.о.о., Бор
29. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања злата на истражном простору 2146, у алувиону реке Пек, на делу између Волује и Дебелог Луга за 2016. годину, 2017, "Aurelius Eksploration" д.о.о., Љиг
28. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања потенцијалних лежишта минералних ресурса глина на потезу "Ковачевића Мала – Рамнава – Кисела Вода", 2017, "ALAS HOLDING" а.d., Београд
27. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања потенцијалних лежишта минералних ресурса глина на потезу "Рекаве", 2017, "ALAS HOLDING" а.d., Београд
26. Годишњи извештај примењених геолошких истраживања карбоната као сировине за архитектонско-грађевински камен на подручју Ариља, 2017, "Ari stone" д.о.о., Ариље
25. Завршни извештај о резултатима геолошких истраживања кварцног пешчара у лежишту "ДЕО-север" код Доње Беле Реке код Бора, 2016, "Југо-Каолин" д.о.о., Београд
24. Завршни извештај о резултатима примењених геолошких истраживања полиметаличних орудњења олова и цинка са пратећим парагенезама металичних минерала на подручју Пролесја код Трговишта, 2016, "Energoteks" д.о.о., Бор
23. Извештај о квалитету и резервама керамичких и ватросталних глина на подручју Савића Мале у Јадранској Лешници, 2015, Clay Line s.r.l, Sassuolo (Mo), Italy
22. Годишњи извештај о резултатима примењених геолошких истраживања полиметаличних орудњења олова и цинка са пратећим парагенезама металичних минерала на подручју Пролесја код Трговишта за 2014 годину, 2015,"Energoteks" д.о.о., Бор
21. Завршни извештај о резултатима геолошких истраживања полиметаличних минерализација (Cu, Fe, Au, Cr и др.), на подручју Танде, 2015, "ROCKSTONE GROUP" д.о.о., Каћ
20. Завршни извештај о резултатима геолошких истраживања бора и литијума "Рековачког басена-јужни део" код Рековца, 2015, "RMR Rare Mineral Resources" д.о.о., Београд
19. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања зеолитског туфа у лежишту у лежишту "Кормињош", село Затокоп код Врања, 2014, "ZEO WORLD" d.o.o., Београд
18. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања кварцног пешчара у налазишту "ДЕО-север" код Доње Беле Реке код Бора за период 2013-2014. године, 2014, "Југо-Каолин" д.о.о., Београд
17. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања бора и литијума "Рековачког басена" код Рековца за 2013. годину, 2014, "RMR Rare Mineral Resources" д.о.о., Београд
16. Извештај о детаљним истраживањима магнезитоносне зоне "Чавловац" и "Масница 2" у 2014. години по пројекту детаљних истраживања магнезита у експлоатационом пољу рудника "Рибница" на Златибору, 2014, "Магнохром" д.о.о. у реструктурирању, Краљево
15. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања кварцног пешчара у налазишту "ДЕО-север" код Доње Беле Реке код Бора за период 2012-2013. године, 2013, "Југо-Каолин" д.о.о., Београд
14. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања орудњења бакра и пратећих металичних минерализација у зони скарнова на локалитету "Млаква-Крам" у селу Црнча код Љубовије за 2012-2013. годину, "Новаковићи – метали" д.о.о., Београд
13. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања минерализација злата на подручју Западно Хомоље за 2013. годину, 2013, "Adriatic Mines", Београд
12. Елаборат о резултатима геолошких истраживања олова, цинка и злата на подручју пролесја код Трговишта за 2012 годину, 2012,"Energoteks" д.о.о., Бор
11. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања полиметаличне минерализације олова, цинка, бакра (Pb-Zn-Cu) и пратећих метала на подручју Чадиња, 2012, "Murex – rudarstvo i geologija" d.o.o., Београд
10. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања минерализације злата и пратеће полиметаличне Pb-Zn-Ag-Au-W-Cu минерализације на подручју Хомољско- бељаничке металогенетске зоне, 2012, "Murex – rudarstvo i geologija" d.o.o., Београд
9. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања полиметаличне минерализације Pb,Cn,Cu на подручју Велике Жупе код Пријепоља, 2012, "Murex – rudarstvo i geologija" d.o.o., Београд
8. Елаборат о резултатима геолошке експертизе лежишта "Врхови" код Бруса са резервама и квалитетом мермера као карбонатне сировине, 2012, "ABM International" d.o.o., Београд
7. Елаборат о геолошким истраживањима полиметаличне минерализације Pb-Zn-Cu и пратећих метала на подручју "Велике Жупе" код Пријепоља, 2011"Murex – rudarstvo i geologija" d.o.o., Београд
6. Елаборат о резултатима геолошких истраживања полиметаличне Pb-Zn-Cu минерализације и пратећих метала на подручју Чадиња код Прејепоља, 2011, "Murex – rudarstvo i geologija" d.o.o., Београд
5. Елаборат о резултатима геолошких истраживања орудњења бакра и пратећих металичних минерализација у зони скарнова на локалитету "Крам", сео Црнча код Љубовије, 2011, "Новаковићи - метали" д.о.о., Љубовија
4. Елаборат о резултатима геолошких истраживања кречњака као техничког грађевинског камена на подручју Угљешице, селo Бершићи код Горњег Милановца, 2010, "МININGTECH GRUOP" д.о.о., Београд
3. Елаборат о резултатима геолошких истраживања метадијабаза и других метабазита као сировине за петрулгију на подручју "Бучја", село Горње Гаре код Црне Траве, 2009, "Појава 1" д.о.о., Београд
2. Елаборат о резултатима геолошких истраживања орудњења бакра и пратећих металичних минерализација у зони скарнова на локалитету "Крам", сео Црнча код Љубовије, 2009, "Новаковићи - метали" д.о.о., Љубовија
1. Елаборат о резултатима геолошких истраживања кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету "Осоје", село Поточање код Ужица, 2008, Г.П. "Stabil-pro" д.о.о. из Ужица


ΙΙΙ СПИСАК УРАЂЕНИХ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА О ИНЖЕЊЕРСКО-ХИДРОГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ МИНИ ХИДРОЕЛЕКТРАНА У "ГЕОСФЕРА" д.o.o.:

5. Сводни елаборат о резултатима геолошко-геотехничких истраживања терена за идејни пројекат "Рековићи 1" на Лиму – општина Прибој, 2013, "MINI HYDRO INVESTMENT" d.o.o., Београд
4. Пројекат геолошких истраживања за идејни пројекат "Рековићи 1" на Лиму – општина Прибој, 2012, "MINI HYDRO INVESTMENT" d.o.o., Београд
3. Елаборат о резултатима геолошко-геотехничких истраживања терена за пројекат изградње мале хидроелектране "Пета" на реци Црни Рзав, општина Чајетина, 2010, "Plemen" a.d., Београд
2. Елаборат о резултатима геолошко-геотехничких истраживања терена за пројекат изградње мале хидроелектране "Комаљ" на реци Црни Рзав, општина Чајетина, 2010, "Plemen" a.d., Београд
1. Елаборат о резултатима геолошко-геотехничких истраживања терена за пројекат изградње мале хидроелектране "Бели Камен" на реци Црни Рзав, општина Чајетина, 2009, "Plemen" a.d., Београд


ΙV ОСТАЛЕ ЗНАЧАЈНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊАд

3. Геолошко картирање шире околине истражног простора Рупља и Црвеног Брега и израда геолошког плана размере 1:10.000, 2017 и 2018. година, Рудник олова и цинка Грот а.д. Врање, Крива Феја
2. Геолошко картирање шире околине истражног простора рудника "Рудник" и израда геолошких планова размере 1:2.500, 1:5.000 и 1:10.000, 2016, "Рудник и флотација рудник" д.о.о., Рудник
1. Тумач и листови Минерагенетске карте неметаличних минералних сировина Србије 1:300.000, 2010, Министарство рударства и енергетике Републике Србије, Београд