Geosfera

I СПИСАК УРAЂЕНИХ ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА ЛЕЖИШТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА У Д.О.О. ''ГЕОСФЕРА'':


1. Елаборат о резервама опекарске глине у лежишту ''Богдановица'' код Уба, 2008, ФГМ ''Трудбеник'', Уб
2. Елаборат о резервама дијабаза као техничког грађевинског камена у лежишту ''Лисина'', село Дреновци код Косјерића, 2008, ''Ceraprom'' d.o.o., Београд
3. Елаборат о резервама бентонита у лежишту ''Јеленковац'' – Заплање, 2009, ''Euro Group Company'' d.o.o., Београд
4. Елаборат о резервама грађевинског песка у лежишту ''Јаковачка кумша'' у атару села Јаково, СО Сурчин, 2009, ЈП ''Сурчин'', Београд
5. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Каменитовац'', СО Ваљево, 2009, 'КАТ КОМПАНИЈА'' д.о.о., Ваљево
6. Елаборат о резервама доломитичних мермера у лежишту ''Мала Стражевица'', село Жировница код Баточине, 2009, ''Агрошумадија'' д.о.о., Жировница
7. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Толићки Вис'' код Мионице, 2009, ''Ceraprom'' d.o.o.
8. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена и карбонатне сировине у лежишту ''Вучјак'', село Драчић код Ваљева, 2009, ''Holcim (Srbija)'' d.o.o., Поповац код Параћина
9. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Ранци'', село Бољковци код Горњег Милановца, 2010, ''Polra-Trade'' d.o.o., Београд
10. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Котурача'', село Мачкат код Чајетине, 2010, ''Транс-коп'' д.о.о., Бранешци код Чајетине
11. Елаборат о резервама габра као техничког грађевинског камена у лежишту ''Раков Дол'' код Бабушнице, 2011, ''Mine-invest'' d.o.o., Аранђеловац
12. Елаборат о резервaма магнезита у руднику ''Рибница'' на Златибору, 2011, ''Магнохром'' д.о.о. у реструктурирању, Краљево
13. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Виногради'', село Лозница код Лајковца, 2011, ГП ''Гранит-Пешчар'' д.о.о., Љиг
14. Елаборат о резервама доломита као техничког грађевинског камена у лежишту ''Крстивојевића мајдан'' код Ваљева, 2011, ''Stone Cop'' d.o.o., Ваљево
15. Елаборат о резервама мермера и мермерисаних кречњака као карбонатне сировине у лежишту ''Понорац'' код Кучева, 2011, ''ABM International'' d.o.o., Београд
16. Елаборат о резервама опекарске сировине у лежишту ''Селиште'' код Сталаћа, 2011, ФГМ ''Војвода Пријезда'' д.о.о., Сталаћ
17. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Виштин камен'' код Димитровграда, 2012, ''Drumovi A&D'' d.o.o., Пирот
18. Елаборат о ресурсима и резервама шљунка и песка у лежишту ''Бериловац'' код Пирота, 2012, Ogranak Alpine Bau GMBH, Београд
19. Елаборат о ресурсима и резервама опекарске глине у лежишту ''Дубље'' код Свилајнца, 2012, ''Машинац'' д.о.о., Краљево
20. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Стража'' код Бољевца, 2012, ''GP-ZORAN-R'' d.o.o., Доња Мутница код Параћина 21. Елаборат о резервама грађевинског песка у лежишту ''Жуто Брдо'' у атару села Јајчић код Љига, 2012, ''Polra-Trade'' d.o.o., Београд
22. Елаборат о ресурсима и резервама сепиолитске глине као сорбента у лежишту ''Толића Коса'' код Прањана, СО Горњи Милановац, 2012, ''Intercer'' d.o.o., Београд
23. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Вис'', село Босута код Аранђеловца, 2013, ''Грамар - нискоградња'' д.о.о., Аранђеловац
24. Елаборат о ресурсима и резервама зеолитског туфа у лежишту ''Кормињош'', село Златокоп код Врања, 2013, ''Hidro energy green'' d.o.o., Панчево


ΙΙ СПИСАК УРАЂЕНИХ ЕЛАБОРАТА О РЕЗУЛТАТИМА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА У Д.О.О. ''ГЕОСФЕРА'':

1. Елаборат о резултатима геолошких истраживања кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету ''Осоје'', село Поточање код Ужица, 2008, Г.П. ''Stabil-pro'' д.о.о. из Ужица
2. Елаборат о резултатима геолошких истраживања орудњења бакра и пратећих металичних минерализација у зони скарнова на локалитету ''Крам'', сео Црнча код Љубовије, 2009, ''Новаковићи - метали'' д.о.о., Љубовија
3. Елаборат о резултатима геолошких истраживања метадијабаза и других метабазита као сировине за петрулгију на подручју ''Бучја'', село Горње Гаре код Црне Траве, 2009, ''Појава 1'' д.о.о., Београд
4. Елаборат о резултатима геолошких истраживања кречњака као техничког грађевинског камена на подручју Угљешице, селo Бершићи код Горњег Милановца, 2010, ''МININGTECH GRUOP'' д.о.о., Београд
5. Елаборат о резултатима геолошких истраживања орудњења бакра и пратећих металичних минерализација у зони скарнова на локалитету ''Крам'', сео Црнча код Љубовије, 2011, ''Новаковићи - метали'' д.о.о., Љубовија
6. Елаборат о резултатима геолошких истраживања полиметаличне Pb-Zn-Cu минерализације и пратећих метала на подручју Чадиња код Прјепоља, 2011, ''Murex – rudarstvo i geologija'' d.o.o., Београд
7. Елаборат о геолошким истраживањима полиметаличне минерализације Pb-Zn-Cu и пратећих метала на подручју ''Велике Жупе'' код Прјепоља, 2011, ''Murex – rudarstvo i geologija'' d.o.o., Београд
8. Елаборат о резултатима геолошке експертизе лежишта ''Врхови'' код Бруса са резервама и квалитетом мермера као карбонатне сировине, 2012, ''ABM International'' d.o.o., Београд
9. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања полиметаличне минерализације Pb,Cn,Cu на подручју Велике Жупе код Пријепоља, 2012, ''Murex – rudarstvo i geologija'' d.o.o., Београд
10. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања минерализације злата и пратеће полиметаличне Pb-Zn-Ag-Au-W-Cu минерализације на подручју Хомољско- бељаничке металогенетске зоне, 2012, ''Murex – rudarstvo i geologija'' d.o.o., Београд
11. Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања полиметаличне минерализације олова, цинка, бакра (Pb-Zn-Cu) и пратећих метала на подручју Чадиња, 2012, ''Murex – rudarstvo i geologija'' d.o.o., Београд
12. Елаборат о резултатима геолошких истраживања олова, цинка и злата на подручју Пролесја код Трговишта за 2012 годину, 2012, "Energoteks" д.о.о., Бор


ΙΙΙ СПИСАК УРАЂЕНИХ ПОЈЕКТА И ЕЛАБОРАТА О ИНЖЕЊЕРСКО-ХИДРОГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ МИНИ ХИДРОЕЛЕКТРАНА У Д.О.О. ''ГЕОСФЕРА'':
1. Елаборат о резултатима геолошко-геотехничких истраживања терена за пројекат изградње мале хидроелектране ''Бели Камен'' на реци Црни Рзав, општина Чајетина, 2009, ''Plemen'' a.d., Београд
2. Елаборат о резултатима геолошко-геотехничких истраживања терена за пројекат изградње мале хидроелектране ''Комаљ'' на реци Црни Рзав, општина Чајетина, 2010, ''Plemen'' a.d., Београд
3. Елаборат о резултатима геолошко-геотехничких истраживања терена за пројекат изградње мале хидроелектране ''Пета'' на реци Црни Рзав, општина Чајетина, 2010, ''Plemen'' a.d., Београд
4. Пројекат геолошких истраживања за идејни пројекат ''Рековићи 1'' на Лиму - општина Прибој, 2012, ''MINI HYDRO INVESTMENT'' d.o.o., Београд
5. Сводни елаборат о резултатима геолошко-геотехничких истраживања терена за идејни пројекат ''Рековићи 1'' на Лиму – општина Прибој, 2013, ''MINI HYDRO INVESTMENT'' d.o.o., Београд

ΙV Тумач и листови Минерагенетске карте неметаличних минералних сировина Србије 1:300 000, 2010, Министарство рударства и енергетике Републике Србије, Београд