Наше Референце

Списак Елабората о ресурсима и резервима које смо урадили, који поред Пројеката и Извештаја, представљају само део онога што смо урадили за претходних 15 и више година.

 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као сировине за техничко – грађевински камен у експлоатационом пољу лежишта ''Гајића Стена'' код Крупња, 2024, ''ASTRA SB'' д.о.о., Добановци.
 • Елаборат о ресурсима и резервама габра као сировине за техничко – грађевински камен у лежишту ''Голи брег'' село Горња Јошаница код Блаца, 2023, ''SAVIĆ – BETON'' д.о.о., Блаце.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака и кречњачких бреча као сировине за техничко – грађевински камен у лежишту ''Орлиште'', село Крток код Куршумлије, 2023, ''GRUBELIĆ PANIĆ'' д.о.о., Ваљево.
 • Елаборат о ресурсима и резервама дијабаза као сировине за техничко – грађевински камен у лежишту ''Крш'', село Дреновци код Косјерића, 2023, ''Niskogradnja – Ub'' д.о.о., Уб.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као карбонатне сировине и сировине за техничко – грађевински камен у лежишту ''Крст'', село Пријездић код Ваљева, 2023, ''Kamen Desetka'' d.o.o., Beograd.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као сировине за техничко – грађевински камен у лежишту ''Тоњак'', село Расно код Сјенице, 2023, ''HOTS-KOP'' д.о.о., Нови Пазар.
 • Елаборат о ресурсима и резервама габра као сировине за техничко – грађевински камен у лежишту ''Велика равна'', село Станишници код Врњачке Бање, 2023, ''EKSPLOKAM'' д.о.о., Блаце.
 • Елаборат о ресурсима и резервама керамичких глина у лежишту ''Дамњановића Брдо'' у Доњем Црниљеву, 2023, ''ZORKA – KERAMIKA'' д.о.о., Београд.
 • Елаборат о ресурсима и резервама мермера и мермерисаних карбоната као техничког грађевинског камена у експлоатационом пољу лежишта ''Чукара'', село Горња Омашница код Трстеника, 2022, ''Tehnogradnja'' д.о.о., Крушевац.
 • Елаборат о ресурсима и резервама мермера, кречњака и доломита као карбонатне сировине и сировине за техничко – грађевински камен у експлоатационом пољу лежишта ''Виногради'' на Венчацу код Аранђеловца, 2022, ''BEAZ – PLUS'' д.о.о., Аранђеловац.
 • Елаборат о ресурсима и резервама грађевинског песка у лежишту ''Палић'' код Суботице, 2022, ''Nikogradnjа – Ub'' д.о.о., Уб.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као сировине за техничко – грађевински камен у лежишту ''Кулар'', село Јабуковац код Неготина, 2022, ''DRUMOVI A&D'' д.о.о., Пирот.
 • Елаборат о ресурсима и резервама злата у алувиону реке Пек у наносном лежишту ''Волујски Кључ'' код Кучева, 2022, ''Aurelius eksploration'' д.о.о., Љиг.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као сировине за техничко – грађевински камен у лежишту ''Бела Стена'', село Жуње код Бруса, 2022, ''EKSPLOKAM'' д.о.о., Блаце.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као сировине за техничко – грађевински камен у лежишту ''Толићки Вис'' код Мионице, 2021, ''Niskogradnja – Ub'' д.о.о., Уб.
 • Елаборат о ресурсима и резервама карбонатних стена као сировине за техничко – грађевински камен у лежишту ''Влашка'' код Зајечара, 2021, ''MINERAL RS'' д.о.о., Београд.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као сировине за техничко – грађевински камен у лежишту ''Бећар брдо'', село Ликодра код Крупња, 2021, ''I&M VELJKO'' д.о.о., Крупањ.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као сировине за техничко – грађевински камен у лежишту ''Тијовац'' код Сврљига, 2021, ''Ogranak Integral Inženjering Niš'', Ниш.
 • Елаборат о ресурсима и резервама ватросталних и керамичких глина у лежишту ''Црне ровине'', село Бребевница код Димитровграда 2020, ''Mine Ivest'' д.о.о., Аранђеловац.
 • Елаборат о ресурсима и резервама шљунка у лежишту ''Пољана'' код Варварина, 2020, ''Pajić Komerc'' д.о.о., Сталаћ.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као сировине за техничко – грађевински камен у лежишту ''Црвене стене'', село Будишић код Малог Зворника, 2020, ''SIKI EXPORT'' д.о.о., Мали Зворник.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као сировине за техничко – грађевински камен у лежишту ''Варница'' код Ражња, 2020, ''Eksplokam'' д.о.о., Блаце.
 • Елаборат о ресурсима и резервама андезита као техничко – грађевинског камена у лежишту ''Каменица'' код Краљева, 2020, ''GIFT LINE'', Краљево.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као карбонатне сировине у лежишту ''Понорац'' код Кучева, 2020, ''ABM International'' д.о.о., Београд.
 • Елаборат о ресурсима и резервама керамичких глина у лежишту ''Горње Црниљево'', 2020, ''B.P.A. MAUMAN'' д.о.о., Шабац.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као сировине за техничко – грађевински камен у лежишту ''Пажар – Грамада'' код Сврљига, 2020, ''Put inženjering'' д.о.о., Ниш.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као сировине за техничко – грађевински камен у рудном телу ''Китка – север'', село Бериловац код Пирота, 2020, ''Kubiktrans plus'' д.о.о., Пирот.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као сировине за техничко – грађевински камен у лежишту ''Милојевића Брдо'', село Тијање код Лучана, 2019, ''Lumons'' д.о.о., Чачак.
 • Елаборат о ресурсима и резервама руде олова, цинка и пратећих метала у лежишту ''Леце'' код Медвеђе, 2019, Концерн ''Фармаком МБ'' – Шабац, Рудник ''Леце'' д.о.о. у стечају, Медвеђа.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као сировине за техничко-грађевински камен у лежишту ''Русевица'', село Лозница код Чачка, 2019, ''Путеви Чачак'' д.о.о., Чачак.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кварцног пешчара у лежишту ''ДЕО'', Доња Бела Река код Бора, 2019, ''Југо-Каолин'' д.о.о., Београд.
 • Елаборат о ресурсима и резервама мермера као техничког грађевинског камена у лежишту ''Комарице'', у атару села Горње Комарице код Крагујевца, 2019, ''Предузеће за путеве Крагујевац'' д.о.о., Крагујевац.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кварцног пешчара у лежишту ''ДЕО-север'', Доња Бела Река код Бора, 2017, ''Југо-Каолин'' д.о.о., Београд.
 • Елабората о класификацији, категоризацији и прорачуну резерви руде олова и цинка у лежишту ''Шупља Стијена'' – ревир Стара Јама, 2017, ''Gradir Montenegro'' d.o.o., Пљевља.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Рготински крш'', село Рготина код Зајечара, 2017, ''Strabag'' d.о.о – огранак ПЗП ''Зајечар'', Зајечар.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Остреш'', село Непричава код Лајковца, 2016, ''Ива аграр'' д.о.о., Лајковац.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као карбонатне сировине у лежишту ''Солило'' село Врело код Кучева, 2016, ''PMP Consulting'' д.о.о., Београд.
 • Елабората о класификацији, категоризацији и прорачуну резерви руде олова и цинка у лежишту ''Шупља Стијена'' – ревир Западна структура, 2016, ''Gradir Montenegro'' d.o.o., Пљевља.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Долац II'' код Беле Паланке, 2015, ''TRACE PZP NIŠ'' a.d., Ниш.
 • Елаборат о ресурсима и резервама мермера и мермерисаних кречњака као карбонатне сировине у лежишту ''Понорац'' код Кучева, 2015, ''ABM International'' д.о.о., Београд.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Котурача'' село Мачкат код Чајетине, 2015, ''ТРАНС-КОП'' д.о.о., Чајетина.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Сурдук'' код Ужица, 2015, ''Путеви Ужице'' а.д., Ужице.
 • Елаборат о ресурсима и резервама доломита као техничког грађевинског камена у лежишту ''Бели Поток'', село Маглич код Краљева, 2015, ''Путеви Ужице'' а.д., Ужице.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Дражевићи'' код Нове Вароши, 2015, ''Путеви Ужице'' а.д., Ужице.
 • Елаборат о ресурсима и резервама руде олова, цинка и пратећих метала у лежишту ''Леце'' код Медвеђе, 2014, Концерн ''Фармаком МБ'' – Шабац, Рудник ''Леце'' д.о.о., Медвеђа.
 • Елаборат о ресурсима и резервама мермерисаних кречњака као техничко грађевинског камена у лежишту ''Чукара'', село Горња Омашница код Трстеника, 2014, Техноградња д.о.о., Крушевац.
 • Елаборат о ресурсима и резервама бакра и пратећих метала у лежишту ''Млаква-Крам'', село Црнча код Љубовије, 2014, ''Новаковићи – метали'' д.о.о., Београд.
 • Елаборат о ресурсима и резервама мермерисаних кречњака као карбонатне сировине и техничко грађевинског камена у лежишту ''Подстран поток'' у Пазаришту код Новог Пазара, 2013, ''Нови Пазар Пут'' АД, Нови Пазар.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету ''Бабин Кал – Душиловик'' код Беле Паланке, 2013, ''Put inženjering'' d.o.o., Ниш.
 • Елаборат о ресурсима и резервама зеолитског туфа у лежишту ''Кормињош'', село Златокоп код Врања, 2013, ''Hidro enrgy green'' d.o.o., Панчево.
 • Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Вис'', село Босута код Аранђеловца, 2013, ''Грамар - нискоградња''д.о.о., Аранђеловац.
 • Елаборат о ресурсима и резервама сепиолитске глине као сорбента у лежишту ''Толића Коса'' код Прањана, СО Горњи Милановац, 2012, ''Intercer'' d.o.o., Београд.
 • Елаборат о резервама грађевинског песка у лежишту ''Жуто Брдо'' у атару села Јајчић код Љига, 2012, ''Polra-Trade'' d.o.o., Београд.
 • Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Стража'' код Бољевца, 2012, ''GP-ZORAN-R'' d.o.o., Доња Мутница код Параћина.
 • Елаборат о ресурсима и резервама опекарске глине у лежишту ''Дубље'' код Свилајнца, 2012, ''Машинац'' д.о.о., Краљево.
 • Елаборат о ресурсима и резервама шљунка и песка у лежишту ''Бериловац'' код Пирота, 2012, Ogranak Alpine Bau GMBH, Београд.
 • Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Виштин камен'' код Димитровграда, 2012, ''Drumovi A&D'' d.o.o, Пирот.
 • Елаборат о резервама опекарске сировине у лежишту ''Селиште'' код Сталаћа, 2011, ФГМ ''Војвода Пријезда'' д.о.о., Сталаћ.
 • Елаборат о резервама мермера и мермерисаних кречњака као карбонатне сировине у лежишту ''Понорац'' код Кучева, 2011, ''ABM International'' d.o.o., Београд.
 • Елаборат о резервама доломита као техничког грађевинског камена у лежишту ''Крстивојевића мајдан'' код Ваљева, 2011, ''Stone Cop'' d.o.o., Ваљево.
 • Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Виногради'', село Лозница код Лајковца, 2011, ГП ''Гранит-Пешчар'' д.о.о., Љиг.
 • Елаборат о резервма магнезита у руднику ''Рибница'' на Златибору, 2011, ''Магнохром'' д.о.о. у реструктурирању, Краљево.
 • Елаборат о резервама габра као техничког грађевинског камена у лежишту ''Раков Дол'' код Бабушнице, 2011, ''Mine-invest'' d.o.o., Аранђеловац.
 • Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Котурача'', село Мачкат код Чајетине, 2010, ''Транс-коп'' д.о.о., Бранешци код Чајетине.
 • Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Ранци'', село Бољковци код Горњег Милановца, 2010, ''Polra-Trade'' d.o.o., Београд.
 • Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена и карбонатне сировине у лежишту ''Вучјак'', село Драчић код Ваљева, 2009, ''Holcim (Srbija)'' d.o.o., Поповац код Параћина.
 • Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Толићки Вис'' код Мионице, 2009, ''Ceraprom'' d.o.o., Београд.
 • Елаборат о резервама доломитичних мермера у лежишту ''Мала Стражевица'', село Жировница код Баточине, 2009, ''Агрошумадија'' д.о.о., Жировница.
 • Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Каменитовац'', СО Ваљево, 2009, ''КАТ КОМПАНИЈА'' д.о.о., Ваљево.
 • Елаборат о резервама грађевинског песка у лежишту ''Јаковачка кумша'' у атару села Јаково, СО Сурчин, 2009, ЈП ''Сурчин'', Београд.
 • Елаборат о резервама бентонита у лежишту ''Јеленковац'' – Заплање, 2009, ''Euro Group Company'' d.o.o., Београд.
 • Елаборат о резервама дијабаза као техничког грађевинског камена у лежишту ''Лисина'', село Дреновци код Косјерића, 2008, ''Ceraprom'' d.o.o., Београд.
 • Елаборат о резервама опекарске глине у лежишту ''Богдановица'' код Уба, 2008, ФГМ ''Трудбеник'', Уб.